Levensadvies

Onder welzijn wordt een zekere mate van materiële en immateriële tevredenheid begrepen. Binnen het dagelijks leven heeft de term welzijn primair betrekking op de brede waaier van aspecten van de gezondheid. Dit wordt ook wel kwaliteit van leven genoemd, en duidt op een brede waardebepaling van het welzijn van individuen en gemeenschappen. De term wordt in zeer breed verband gebruikt, waaronder de terreinen van gezondheidszorg, politiek, ontwikkelingssamenwerking … Welzijn mag niet worden verward met welvaart (levensstandaard) die primair een financieel-economische inslag heeft. Tot de standaardindicatoren van welzijn behoren niet alleen materieel bezit en werkgelegenheid, maar ook de woonomgeving, lichamelijke en geestelijke gezondheid, onderwijs, recreatie en sociale contacten. Lees verder op Wikipedia.

Welzijn

Een luisterend oor kan veel betekenen bij het wegnemen van een rusteloos gevoel. Het voelt misschien onveilig om over uw werk te praten met een collega. Misschien kunt u niet terecht bij uw partner en voelt u onbegrip. Of heeft u niemand anders om hierover te praten.

Daarom is het goed om naast het hulp zoeken bij de huisarts om te proberen met een deskundige in gesprek te gaan over het ‘vastlopen op uw werk’ voordat het verergert. Eigenlijk voelen wij mensen een bepaald iets al aankomen, dus ook zo’n steeds bergafwaarts gevoel over werk.

Trouwen

Het huwelijk of matrimonium is een door burgerlijk en/ of religieus recht geregelde samenlevingsvorm die de fundering vormt van de meeste gezinnen en van belang is als legaal en sociaal geaccepteerd fundament onder duurzame seksuele relaties en familieverbanden. Cruciaal is het onderscheid tussen het kerkelijk huwelijk (of religieus huwelijk) enerzijds, en het burgerlijk huwelijk anderzijds. De vorm van het huwelijk is afhankelijk van de historische en culturele context, en hangt ook samen met de religieuze overtuiging van de echtgenoten. Zie ook Wikipedia en meer informatie over scheiden.